29 juni och 5 juli kan du se Umeå Live på Rådhustorget hos VM Festen

Umeå Lives dagaktiviteter (15.00–ca 17.30) tar plats på Rådhustorget med ett fullspäckat schema.

Läs mer om Umeå Live på Visit Umeås hemsida och se det preliminära programmet för 29 juni och 5 juli.